1e Graad - Sint-Paulus Gent

1e Graad

In functie van de brede eerste graad zijn er in het 1ste (niet voor Klassieke Vorming) en 2de jaar keuzeprojecten.
Alle info hieromtrent kan je hier bekijken.

1ste Jaar

1A
Basisvorming
Aardrijkskunde 2
Engels 0
Frans 4
Geschiedenis 1
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Muzikale opvoeding 1
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 5
Plastische opvoeding 2
Techniek 2
Wiskunde 4
  Klassieke vorming STERK in je talent
Frans (remediërend/verdiepend)   1
Engels / leren leren   1
Wiskunde (remediërend/verdiepend)   1
Latijn 5  
Keuze projecten   2
Overzicht keuzeprojecten
Artistieke vorming
Learning tools
Wetenschappen en techniek
Technologics
Sport en bewegingsopvoeding
Taal en communicatie

2de Jaar

1A
Basisvorming
Aardrijkskunde 2
Engels 0
Frans 4
Geschiedenis 1
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Muzikale opvoeding 1
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 5
Plastische opvoeding 2
Techniek 2
Wiskunde 4
  Klassieke vorming STERK in je talent
Frans (remediërend/verdiepend)   1
Engels / leren leren   1
Wiskunde (remediërend/verdiepend)   1
Latijn 5  
Keuze projecten   2
Overzicht keuzeprojecten
Artistieke vorming
Learning tools
Wetenschappen en techniek
Technologics
Sport en bewegingsopvoeding
Taal en communicatie