Evaluaties en oudercontacten - Sint-Paulus Gent

Evaluaties en oudercontacten

We vinden het belangrijk om je geregeld feedback te geven over je vorderingen. Goede cijfers motiveren je om het nog beter te doen. Gaat het hier of daar wat minder, dan moet je tijdig geïnformeerd worden waar en hoe je moet bijsturen. 

Alle leerlingen krijgen in totaal 6 keer per jaar een afgedrukt rapport mee naar huis. Je kan echter al je resultaten voortdurend online bekijken via het digitale rapport.

Voor de leerlingen van het eerste jaar is er voor alle vakken gespreide evaluatie. De leerlingen van het tweede jaar hebben ook voor alle vakken gespreide evaluatie, maar leggen op het einde van het schooljaar wel eindtoetsen af voor Nederlands, wiskunde, natuurwetenschappen, aardrijkskunde, geschiedenis (en Latijn voor wie Latijn volgt). Die eindtoetsen tellen mee voor 25% van het jaartotaal.

In het derde jaar zijn er zowel voor het derde als voor het vierde jaar examens op het einde van het eerste semester en op het einde van het schooljaar. De leerlingen van het derde jaar krijgen vlak voor de paasvakantie nog partiële examens voor Nederlands, wiskunde en het/de poolgerelateerd(e) vak(ken). De examens tellen mee voor het dubbel van het dagelijks werk.

In het vijfde en zesde jaar krijgen de leerlingen een examenperiode op het einde van het eerste en van het tweede semester. Ook hier staan dubbel zoveel punten op het examen als op het dagelijks werk.

Voor de moderne vreemde talen is er gespreide evaluatie in alle jaren. Hier wordt gewerkt met bouwstenen, synthesetoetsen en taaltaken.

 


Maar cijfers zeggen niet alles. Daarom krijg je ieder semester ook een attituderapport waarbij de klassenraad je een spiegel voorhoudt over je functioneren op school.

Als ouder krijg je vier keer per jaar de kans om met de leerkrachten van gedachten te wisselen over alles wat je bezighoudt in verband met de studies,de ontwikkeling en de verdere studieoriëntering van je zoon of dochter. Dat gebeurt telkens halfweg en op het einde van het semester.

Natuurlijk kun je leerkrachten en directie ook buiten deze oudercontacten bereiken. Met een telefoontje naar de contactpersoon is dat zo geregeld. Je kan de leerkrachten ook via e-mail bereiken: voornaam.familienaam [at] sintpaulusgent.be.