Historiek 75 jaar Sint-Paulus - Sint-Paulus Gent

Historiek 75 jaar Sint-Paulus

Historiek Sint Paulus: de samensmelting van vier scholen tot één school

1926: 
SINT-ALOYSIUS - CAMPUS EDD
Het Sint-Aloysiusinstituut kende een lange voorgeschiedenis. In 1926 verhuisden de normaalschoolstudenten van de Broeders van Liefde van de Stropstraat  naar het toen ultramoderne en unieke gebouw in Zwijnaarde.

 

1927:
SINT-THERESIA - CAMPUS LBL
Sint-Theresia kan bogen op een rijke geschiedenis. In 1927 richtten de Zusters van de Heilige Vincentius à Paulo ter vervanging van de oude inrichting "Weeshuis en Kantschool" een betalende kostschool op. Iets later werd een "Beroepsschool" met huishoudsklas in de tuin opgericht. Het leerlingenaantal steeg, het aantal richtingen nam toe.

1938:
SINT PAULUSINSTITUUT - CAMPUS PAT
75 jaar geleden, op 1 september 1938  startten 130 leerlingen hun eerste schooljaar in de gloednieuwe gebouwen van het Sint-Paulusinstituut in de Patijntjestraat. De Broeders van Liefde hadden er een nieuw complex gebouwd, helemaal in de toen moderne stijl van de art nouveau.
Tevoren konden leerlingen de lagere school  en vier jaren middelbaar volgen in de Sint-Paulusschool van de  Smidsestraat. Het leerlingenaantal bleef stijgen en de humaniora werd uitgebreid tot 6 jaar met verschillende richtingen. Omdat de school uit zijn voegen begon te barsten, besloten de Broeders van Liefde om de lagere school in de Smidsestraat te behouden en een nieuwe middelbare school in de Patijntjestraat op te richten.

1939:
SINT PAULUSINSTITUUT - CAMPUS PAT
De school en het klooster werden op 19 maart 1939 plechtig ingezegend door Mgr. Coppieters, de toenmalige bisschop van Gent.

 

1955:
SINT-THERESIA - CAMPUS LBL
In 1955 werd de school omgedoopt tot "Technische School voor snit en naad".

1969:
SINT PAULUS LAGERE SCHOOL MARATHONSTRAAT - CAMPUS MAR
Zes klassen van de lagere school van de Smidsestraat worden naar deze nieuwe locatie overgebracht.

1971:
SINT-ALOYSIUSINSTITUUT - CAMPUS EDD
Pas in 1971 werd de opleiding van onderwijzer losgekoppeld van het secundair. Vanaf dat moment kon je zowel het gewone middelbaar volgen, als twee jaar hoger onderwijs voor onderwijzer.

1976:
SINT PAULUS LAGERE SCHOOL MARATHONSTRAAT - CAMPUS MAR
Zelfstandig statuut wordt opgegeven en men gaat samenwerken met de oefenschool van E. De Deynestraat.

1983
SINT PAULUSINSTITUUT - CAMPUS EDD - CAMPUS PAT
In september 1983 fusioneerden Sint-Paulus en Sint-Aloysius. Sint-Paulus had vanaf dat moment twee campussen: PAT en EDD.

1984
SINT PAULUSINSTITUUT - CAMPUS EDD - CAMPUS PAT
In 1984 werden de studenten van de normaalschool overgebracht naar de normaalschool O.-L.-V.-Visitatie in Sint-Amandsberg. Sint-Paulus bestaat sindsdien uit een middelbare school van zes leerjaren. 

1987
SINT PAULUS LAGERE SCHOOL MARATHONSTRAAT - CAMPUS MAR
De lagere school stopt omwille van het blijvende dalende leerlingenaantal.  In 1987 komen de gebouwen leeg te staan.

 

1988
SINT-THERESIA - CAMPUS LBL
In 1988 werd het internaat door een tekort aan dienstdoende zusters gesloten.

1990
SINT PAULUSINSTITUUT - CAMPUS EDD - CAMPUS PAT - CAMPUS MAR
Op 1 september 1990 stapte de derde graad van de Patijntjestraat de Marathon binnen.

1997
SINT PAULUSINSTITUUT - CAMPUS EDD - CAMPUS PAT - CAMPUS MAR - CAMPUS LBL
In 1997 krijgt Sint-Paulus er een vestigingsplaats bij. De inrichtende macht van de Broeders van Liefde kreeg de middelbare school Sint-Theresia in Sint-Denijs-Westrem toegewezen. Deze school werd als vierde campus, LBL, in Sint-Paulus opgenomen.