Inschrijving kinderen personeel en broers en zussen 2019-2020 - Sint-Paulus Gent

Inschrijving kinderen personeel en broers en zussen 2019-2020

Er is een nieuwe regelgeving rond de inschrijvingen secundair onderwijs.
Hierdoor hoeven broers en zussen en kinderen van personeelsleden die volgend jaar de overstap maken van het basis naar het middelbaar onderwijs zich niet vroeger in te schrijven.

Deze kinderen melden zich zoals iedereen online aan op het centraal aanmeldingssysteem vanaf april 2019.
Als ze naar dezelfde school willen als broer of zus of werkende ouder hebben ze voorrang en mogen dus zeker zijn van een plaats op die school.

Concreet betekent dit dat als je kind naar dezelfde school wil gaan als broer of zus of waar jij of je partner werkt dat je enkel deze school dient aan te duiden als favoriete school.

Meer info: www.aanmeldensecundairescholen.gent