Mini-onderneming maakt educatief spel - Sint-Paulus Gent

18/10/2013 08:47Mini-onderneming maakt educatief spel

Toen Janne in het tweede leerjaar van het lager onderwijs zat, werd al snel duidelijk dat ze iets trager leerde dan andere kinderen. Er werd vastgesteld dat zij iets meer moeite had met het leren spellen van woorden omdat ze dyslexie heeft. Ze had vooral problemen met het verschil tussen ei en ij. Haar ouders en logopediste bedachten voor haar een leuke manier om al spelend te leren. Door een zelfgemaakt memoriespel te maken met daarin de meest voorkomende woorden met ei, werd het voor haar gemakkelijker om de verschillende woorden met ei en ij te onderscheiden. Zoveel jaren later vond Janne het een goed idee om andere kinderen met dezelfde problematiek te helpen. Het project voor een nieuwe mini-onderneming was geboren.

Spel't! is een educatief geheugenspel voor de hele familie. Dit geheugenspel bevat 40 kaarten; 20 paren van één begrip. Op het ene kaartje staat een tekening, op het andere kaartje het overeenkomstige woord. De kaartjes hebben hetzelfde formaat als normale speelkaarten en zijn gedrukt op wit, houthoudend papier.

Spel't! helpt kinderen woordjes leren met een 'ei'. Omdat het een memoriespel is dat samen met het gezin kan gespeeld worden, maakt het leren zoveel leuker. Leren spellen wordt een spel. Alle kinderen die problemen hebben met spellen kunnen thuis oefenen en zullen op school minder spellingsproblemen ondervinden.

Spel't! richt zich tot ouders van leerlingen van de eerste en tweede graad vanhet lager onderwijs. Dit kunnen zowel ouders zijn van kinderen met dyslexie, met spellingsproblemen of anderstaligen, als ouders die graag samen met hun kind een educatief spellingspel willen spelen.

Verder wil Spel't! ook logopedisten, zorgleerkrachten en CLB-medewerkers overtuigen om van het spel gebruik te maken en dat ook aan ouders aan te raden.

 

Categorie: Schooljaar 2013-2014