Minionderneming Den Strop wint VOKA-Award - Sint-Paulus Gent

18/05/2015 08:19Minionderneming Den Strop wint VOKA-Award

Op woensdag 13 mei vond in het PAC Gent Zuid de slothappening voor Oost-Vlaamse miniondernemingen plaats met onder andere de uitreiking van de felbegeerd Mini*Ster*Awards. Sint-Paulus Gent is met zijn miniondernemingen een vaste klant om een Oscar voor beste minionderneming binnen een bepaalde categorie binnen te halen. Dit schooljaar boden zich zelfs opnieuw twee miniondernemingen aan om een oppergaai in ontvangst te mogen nemen.

Minionderneming Eco-Frame werd namelijk genomineerd in de categorie ‘Meest Professionele Aanpak’. De motivatie daartoe was dat de professionele aanpak van Eco-Frame al startte bij het maken van het logo. Het logo was net als een kwaliteitslabel dat de nadruk legt op de natuur en het ecologische van de onderneming. Het boompje dat in het logo staat werd ook later in het commercieel plan opgenomen. Bij elk verkoopmoment was er immers een olijfboompje aanwezig. Gekozen werd voor een olijfboom omdat de groei daarvan het best vast te stellen was door de klanten. Omdat het olijfboompje zo centraal in de verkoop stond werd niets aan het toeval overgelaten en werden drie boompjes aangekocht om steeds zeker over één snel groeiend boompje te kunnen beschikken. Ook de missie en baseline straalden professionaliteit uit.

De missie van Eco-Frame was om de belangrijke momenten en mensen uit je leven opnieuw ingekaderd aan de muur van je huis te hangen en niet enkel digitaal te bewaren om zelden tot nooit nog naar te kijken. Omdat de klassieke foto in de huiskamer aan het verdwijnen is, wou Eco-Frame zorgen voor aantrekkelijke kaders die terug de sfeer van leuke momenten met leuke personen in de huiskamer bracht.
Deze missie werd mooi verwoord in de baseline ‘On your wall of fame, you need an Eco-frame’. Verder werd de aankoop van grondstoffen professioneel aangepakt. Bij de productie van de kaders wou Eco-Frame het gebruik van ecologische producten benadrukken. Bij de keuze van de leveranciers werd eerder gekozen voor het meeste ecologisch vriendelijke product dan voor het goedkoopste product. Eenmaal alle nodige onderdelen voor de productie van een kader volledig uitgeschreven waren werd een vergelijkend onderzoek gedaan en een keuze gemaakt. Zo kwamen ze onder andere bij de onderneming Luxhome terecht. Luxhome produceert op maat gemaakte interieurs. Vaak wordt er (ecologisch) hout in deze ontwerpen gebruikt. De houtresten werden aan Eco-Frame geschonken die ze vervolgens recycleerde om kaders te produceren.

Ten slotte gebeurde ook de organisatie van het productieproces op een professionele manier. Met de hulp van een medewerker van Luxhome werd het productieproces volledig uitgeschreven in verschillende stappen. Voor elke stap moesten de nodige medewerkers en het nodige werkmateriaal aanwezig zijn op een bepaalde locatie. Onder impuls van de gedelegeerde bestuurder werd alles opgevolgd via een gesloten Facebookpagina. En het resultaat zag er professioneel uit. Vooral de hartjeskaders die – met de hulp van een beroepsschool – geproduceerd werden voor Valentijn waren kwalitatief en professioneel een schot in de roos (lees hart).
Maar Eco-Frame won uiteindelijk deze award niet …

Minionderneming Den Strop werd dan weer genomineerd in de categorie ‘Beste Team’. De motivatie daarvoor was de functionele structuur van het organigram. De gedelegeerde bestuurder zorgde voor een vlotte samenwerking en hield in elk departement een oogje in het zeil. Daarbij werd een ICT-manager als stafmedewerker aan de gedelegeerde bestuurder toegevoegd. Naast de traditionele departementen van elke minionderneming (administratief, financieel, commercieel en technisch) had Den Strop een extra departement ‘Event’ met een event manager en twee medewerkers.

Den Strop organiseerde als meest opvallende activiteit immers een gezellige en sfeervolle quiz met Gent als thema. Het departement ‘Event’ moest enkel voor de praktische organisatie van de quiz instaan terwijl de andere departementen werkten voor de gehele onderneming. Zo moest het commerciële departement niet enkel de verkoopmomenten promoten maar ook de quiz. Met het uitwerken van de quiz werd al tijdens het schooljaar 2013-2014 gestart. Bij het begin van dit schooljaar kreeg het idee concrete vorm. Vrij snel werd in Freek Neirynck een medestander gevonden om dit proces te laten slagen.

Op zondag 22 februari 2015 – 5 dagen voor het dubbele en volledig uitverkochte event van vrijdag 27 en zaterdag 28 februari 2015  – liet  Freek Neirynck echter weten dat hij immobiel en werkonbekwaam was maar toch de quiz wou presenteren zijnde met enkele maar toch niet te onderschatten financiële consequenties voor de miniondernemers. Maandag 23 februari 2015 werd een hectische dag met evenveel rationele als emotionele ingrediënten. Het leek alsof Den Strop alleen maar kon verliezen: een financiële aderlating als Freek de presentatie toch deed, mogelijk ontevreden klanten als Freek Neirynck niet zou presenteren of teleurgestelde miniondernemers omdat maanden voorbereiding voor niks waren we geweest bij annulatie van het evenement.

Maar tot ieders verbazing besloot een groep jongeren van gemiddeld 18 jaar om door te zetten en hun project niet te laten afhangen van één persoon. Op drie schooldagen hebben ze iets nieuws op poten gezet waarvoor ze waardering verdienen. Ze zochten en vonden nieuwe presentatoren, ze stelden met z’n allen samen een volledig nieuwe quiz samen, brachten alle administratieve zaken (Powerpoint met vragen en antwoorden maken, antwoordformulieren opstellen en printen, blad voor de ‘rode draad’ …) in orde … Zelden zo’n krachtdadig team gezien dat op korte tijd van een tegenslag een succes maakten. Na de quiz volgden enkel positieve commentaren en de vragen van de quiz werden ondertussen opgevraagd door andere organisaties, wat ook op de kwaliteit ervan wijst.
Maar Den Strop won uiteindelijk deze award niet …

En net toen een nieuwe teleurstelling in de maak leek werd Den Strop naar voren geroepen om de VOKA-Award in ontvangst te nemen. Normaal gaat de VOKA-Award uitgereikt aan de minionderneming die de tweede plaats behaalde op de provinciale finale. Deze keer werd dit niet uitdrukkelijk vernoemd of zaten we met onze gedachten elders toen de motivatie voor het uitreiken van de Award werd voorgelezen … Omdat alle miniondernemers van Sint-Paulus Gent, zowel van Den Strop als van Eco-Frame, na een sterk jaar een prijs verdienden, werd de Award dan maar gedeeld door alle aanwezige miniondernemers.

Categorie: Schooljaar 2014-2015