Missie - Sint-Paulus Gent

Missie

De basisdoelstelling van het oudercomité is het bevorderen van de samenwerking tussen ouders en school en het meewerken aan het opvoedingsproject van de school. Hierbij tracht het de spreekbuis te zijn van alle ouders van de 3 campussen.

Het oudercomité heeft als doel het participatief klimaat op school te stimuleren. Concreet betekent dit dat het oudercomité de volgende vier kerntaken zal opnemen:

 
1. Alle ouders informeren over de activiteiten en standpunten.
2. Ontmoetingsactiviteiten organiseren, zodat de ouders elkaar en de school leren kennen.
3. De lokale school ondersteunen, zowel financieel als door hulp te bieden, dit in overleg met het schoolteam.
4. Inspraak van ouders in het lokale schoolbeleid in goede banen leiden, onder andere door de schoolraad te adviseren.