Notaris voor de klas - Sint-Paulus Gent

06/11/2013 11:02Notaris voor de klas

Op woensdag 23 oktober 2013 bracht notaris Marc Claeys, samen met zijn medewerkster Shanna Desimpel, een bezoek aan de leerlingen die voor het seminarie economie 1 kozen. In hun opleiding voor het behalen van het attest bedrijfsbeheer valt het begrip 'notaris' immers nogal vaak, waardoor kennismaking met een 'écht exemplaar' altijd verrijkend is.

In het bijzonder kwam notaris Claeys iets vertellen over het huwelijk versus andere samenlevingsvormen.

De uiteenzetting was gebaseerd op de drie vormen van 'samenwonen': de feitelijke samenwoning, de wettelijk samenwoning en het huwelijk. Eerst werden de verschillen tussen deze drie vormen van 'samenwonen' duidelijk gemaakt aan de hand van de juridische gevolgen voor onder andere fiscaliteit, erfrecht, eigen en gemeenschappelijke goederen... Moraal van het verhaal was dat personen die feitelijk samenwonen eigenlijk totaal geen juridische bescherming hebben.

Tenslotte werd de overgang gemaakt naar het huwelijkscontract. Het huwelijk heeft immers gevolgen voor het vermogen van de gehuwden. Over alle inkomsten en eigendommen kunnen echtgenoten verschillende afspraken maken. De echtgenoten hebben de keuze of ze zelf een stelsel voor hun vermogen uitwerken of niet. Als de echtgenoten zelf een vermogensstelsel kiezen, dan gebeurt dit via een huwelijkscontract. Deze akte moet opgemaakt worden door een notaris. Vanuit de cursus bedrijfsbeheer maakte notaris Claeys duidelijk dat ondernemers best een huwelijkscontract aangaan met scheiding van goederen, zodat de privégoederen niet kunnen verkocht worden bij een eventueel faillissement.

Tijdens twee lesuren werden de leerlingen ondergedompeld in een verhaal vol juridische begrippen zoals naakte eigendom, vruchtgebruik, beding van aanwas, ondertrouw, successierechten... die ongetwijfeld hun vocabularium verrijkt zullen hebben.

Categorie: Schooljaar 2013-2014