Oud-leerlingen aan het woord - Sint-Paulus Gent

Oud-leerlingen aan het woord

"[Sint-Paulus is] een plek waar je geen nummer bent, maar waar men rekening houdt met wie je bent en het beste uit je probeert te halen."


~ Raf Missorten
1989 Menswetenschappen
Hoofdbegeleider van het gewoon onderwijs Broeders van Liefde
Auteur kinderliteratuur

Gilbert Nyatanyi

1990 wetenschappelijke A

Vennoot bij Edward Nathan Sonnenbergs, met meer dan 500 advocaten het grootste advocatenkantoor in Afrika
Verantwoordelijk voor het kantoor in Burundi. 
Auteur van onder meer het boek "Symfonie van zwart in wit. Zwarte Afrikanen in Belgie" (2007).

Na zeven jaar verblijf in het West-Vlaamse Egem verhuisde ik in 1987 naar het Oost-Vlaamse Waarschoot om te kunnen samen wonen met mijn twee broers. Er werd mij meegedeeld dat ik aan het bekende (maar voor mij ongekende) Sint-Paulusinstituut te Gent zou gaan studeren. Mijn prille onderhandelingstechnieken konden daar niets aan veranderen. Vanuit het diepe West-Vlaanderen gekatapulteerd naar de hoofdstad van Oost-Vlaanderen: u kan zich al voorstellen hoe ik me voelde die eerste dag op de speelplaats van het Sint-Paulusinstituut, als enige zwarte medemens. Het was een moeizaam, lang maar leerrijk en verrijkend proces met vallen en opstaan. Uiteindelijk ben ik in 1990 afgestudeerd in de Wetenschappelijke A met een flinke dosis intellectuele bagage, wederzijds respect en vrienden voor het leven (waaronder de getuige op mijn huwelijk).

Dr. med. Jean van Laethem
1972  wetenschappelijke A
Oogarts in het A.Z. Sint-Vincentius en A.Z. Sint-Lucas te GentAfgevaardigd bestuurder van het BOLC (Belgisch Ooglaser Centrum)

Een discrete doch heel efficiënte middelbare school waar men leerde werken en waar men ambitie kreeg om later een mooi diploma te halen en zich waar te maken. Godsdienstige waarden werden niet opgedrongen, doch meegegeven als steun in een ruimdenkende en tolerante  geest.

Luc Colenbie
1980  wetenschappelijke B
Belgische vertegenwoordiger in het Financial Committee Eurotransplant,in de  Europese Raad en Europese Commissie
Secretaris van de Belgische Transplantatieraad

Door de stimulatie van leerkrachten en het aanbrengen van een juiste leerattitude heb ik de kans gehad om mijn diploma Wetenschappelijke B te behalen zodat ik nadien mijn talenten verder kon uitbouwen.
De christelijke visie met de nadruk op de levenswaarden en het respect voor iedereen heeft me steeds geholpen in mijn verdere sociale carrière. De aangename en familiale uitstraling zullen me steeds bijblijven.


Raf Missorten

1989  Menswetenschappen
Hoofdbegeleider van het gewoon onderwijs Broeders van Liefde
Auteur kinderliteratuur

Vooral de familiale sfeer blijft me bij. Een school waar iedereen iedereen kent bij naam.
Een plek waar je geen nummer bent, maar waar men rekening houdt met wie je bent en het beste uit je probeert te halen.

Kaatje De Coninck

2001  Latijn-Wiskunde (8u)
Journalist bij de krant Het Nieuwsblad/De Gentenaar.


Driekwart van mijn familie is naar school gegaan op Sint-Paulus. Nonkels, broer, ikzelf. Ik kan niet anders zeggen dan dat het voor mij ook altijd een beetje als familie voelde. Klein, gezellig en met oprechte geïnteresseerde leerkrachten. Ik denk er 12 jaar na datum nog altijd met veel plezier aan terug.


Fernand Batselé
1959  Wetenschappelijke A
Regent wiskunde (op pensioen)Kort na de tweede wereldoorlog, in 1947, begon mijn band met Sint-Paulus.
Ik ging naar het eerste leerjaar van " 't klein Sint-Pol "  in de Smidsestraat.
Na het zesde leerjaar stapte ik samen met  leerlingen van het zevende leerjaar (dat was normaal in die tijd) naar de middelbare school in de Patijntjestraat, " 't groot Sint-Pol" en volgde er de enige richting die er was: Wetenschappelijke A.
In september 1961 begon ik er mijn loopbaan als leerkracht wiskunde. Ook mijn kinderen gingen er naar school. Op 1 januari 1997 ging ik met TBS en stopte mijn actieve loopbaan.
Daar mijn tweede echtgenote Myriam Hoebeke ook lerares was op Sint-Paulus, bleef ik echter nauw verbonden met de school en die band stopte niet toen zij ook met pensioen ging want tot op heden blijf ik het reilen en zeilen van de school volgen via  mijn stiefzoon Benjamin Rombaut.
Ik heb veel zien veranderen  in die 66 jaar. Steeds meer lekenleerkrachten, zowel mannelijke als vrouwelijke, kwamen de rangen vervoegen. Er kwamen nieuwe gebouwen, fusies, nieuwe richtingen, nieuwe leerplannen (o.a. de opkomst van de moderne wiskunde) en methodes, er kwamen meisjes in de klas...
Maar steeds bleef er één constante: het kind, de leerling staat centraal!
Sint-Paulus is een school van de Broeders van Liefde, die de Caritas hoog in het vaandel draagt, een school ' door liefde gedreven'.
Al die jaren stond en staat Sint-Paulus voor dezelfde waarden: goed onderwijs, grote bekommernis voor de leerlingen en een goede begeleiding.Annelies Hemelsoet
1998  Latijn-moderne talen
Journalist bij de radioduiding (programma's 'de ochtend' en 'vandaag')Sint-Paulus betekent voor mij aankomen als één van de eerste meisjes in het 4de middelbaar. Dat was een zeer bijzondere periode. We moesten zelfs naar het bisdom om toelating te vragen om naar een jongensschool te gaan. (Of dat is wat ik me herinner: we moesten alleszins bij een religieuze om uit te leggen waarom we naar een jongensschool wilden).
Als eerste meisjes werden we erg in de watten gelegd. Wat zeer plezant was.
Verder vond ik Sint-Paulus een zeer aangename school omdat het er kleinschalig is. De laatste twee jaren middelbaar in de Marathonstraat waren zeer fijn, een open school, ruimtegevoel met het grote voetbalplein in een woonwijk, enkel leerlingen uit het 5de en 6de middelbaar.
Kortom: ik voelde me er goed en heb er een zeer aangename en vaak ook leerrijke tijd beleefd.Martin Minnaert
1976  economische
Persrechter binnen de rechtbank van eerste aanleg en het Hof van Beroep te Gent


In Sint-Paulus legde ik het fundament voor een vruchtbare carrière binnen de magistratuur. De waarden en beginselen die ik meekreeg van het lerarenkorps en de directie vormen nog steeds belangrijke ingrediënten bij de uitoefening van mijn huidige professionele bezigheden, waarin het recht ten dienste moet staan van een ordentelijke en menswaardige samenleving.

Noël De Smet
1971
Ministerie van Onderwijs - Adjunct-adviseur
Juridisch adviseur financiële sector

Vooral de grondwaarden van de Broeders van Liefde, zoals het helpen van mensen in nood zijn mij bijgebleven. Deze waarden werken ook nu nog door in mijn dagdagelijkse bezigheden. De leerkrachten die met hun vele uitweidingen buiten de strikte leerstof gingen, waren vóór  op hun tijd en leerden ons te durven denken. De aandacht voor cultuur en andere buitenschoolse activiteiten droegen ook bij tot een goed-leven-gevoel.

Pater Frank Vandegehuchte
1978  Economische
Missionaris van het Heilig Hart van Jezus of MSC, priester in Slowakije

Na de klasretraite in Beernem hoorde ik dat de pater-begeleider enkele jongeren aansprak om priester te worden... Mij sprak hij er niet over aan. Wel zag ik hem later toevallig 2 maal terug in Taizé, in hartje Frankrijk. Later trad ik in... in zijn missiecongregatie!
Vanuit mijn huidige situatie, nu in Slovakije,  heb ik heel wat voordeel gehaald uit de 4 talen die op Sint-Paulus aangeboden werden: Nederlands als hoofdtaal, Frans als tweede belangrijke taal van de heer Eric Van Melkebeke, Engels als derde taal van de heer  Gerard Iterbeke en Duits als vierde taal van de heer Boudewijn Vander Plaetse.
Via het Duits heb ik het Slovaaks geleerd. Voor mij allebei moeilijke talen, al maken de vervoegingen en verbuigingen het eveneens interessant.

Dirk De Cuyper                                                                            
1982  Economische
Gedelegeerd Bestuurder en hoofdvertegenwoordiger van het uitvoerend management Resilux NV

Na vier jaar humaniora gevolgd te hebben in een andere school, kwam ik op Sint-Paulus terecht. Ik was toen reeds 15 jaar. Een moeilijke overgang van Latijn-Griekse naar de economische afdeling. Met openheid en veel steun kreeg ik de kans om  mijn keuze, die uiteindelijk de juiste was, te mogen vervolmaken. Door vriendschap en solidariteit was ik heel vlug geïntegreerd.
'Broeders van liefde' is een begrip: zorg met liefde en respect voor iedereen op school. Geen klassenonderscheid: er was een plaats voor elk kind van gelijk welke afkomst, rijk of arm. Een schitterende school met  menselijke waarden,  ethiek, respect en leraars die steeds bekommerd waren om onze toekomst te verzekeren.  Dankzij hun toewijding verwierf ik de nodige kennis, inzichten en vrijheid om de juiste keuzes en  beslissingen te kunnen nemen voor mijn toekomstig professioneel leven. Kortom, Sint-Paulus  was en is deel van mijn leven. Hartelijke dank voor de kansen die ik kreeg en de mooie herinneringen en levenswijsheid die me nog steeds nauw aan het hart liggen. Een dikke merci aan Bert Loeys voor de steeds blijvende vriendschap en onvoorwaardelijke steun.

Annabell Van den Berghe                                                         
2004  Economie-Wiskunde
Consultant voor de Werelbank (MENA)  &  Midden-Oosten correspondent.

Studeren is, net zoals elke andere levensfase, een spel van vallen en opstaan. De tegenkanting en beloning die je krijgt, zijn vaak ondoorgrondelijk. Maar een gouden raad, die ik zelf ooit kreeg van een collega: "Vaar je eigen koers!" Spiegel jezelf niet aan anderen. Doe waar je zin in hebt en waar je je goed bij voelt. Als je trouw blijft aan jezelf en aan je dromen, dan komt alles altijd goed.

Karel Boes
1994  Wetenschappelijke A
Militair piloot
CO van het 31ste Tiger Sqn

Over het algemeen heb ik op Sint-Paulus een leuke periode gehad in een klas met een groep collega's die doorheen de 6 jaar vrij constant gebleven is. Het was een goede groep met uiteenlopende karakters die elkaar ondanks hun verscheidenheid goed respecteerden. Ik denk te mogen zeggen dat het op studievlak een sterke klas was waarmee we tot op het einde van de 6 WA samengebleven zijn. De laatste twee jaar in campus Marathon  zijn me het beste bijgebleven, niet alleen omdat het de meest recente zijn, maar vooral omdat de omgeving (een meer open gebied aan de rand van de stad) en sfeer nog net iets anders waren. Ik kijk er naar uit om mijn studiegenoten nog eens terug te zien...

Filip Van Laecke
1989  Wetenschappelijke B
Raadgever van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Gemeenteraadslid voor CD&V Stad Gent

Het maatschappelijk engagement dat ik probeer op te nemen via mijn politieke activiteiten heb ik niet enkel van thuis uit meegekregen, maar kreeg ook vorm tijdens mijn periode op Sint-Paulus. Waarden als respect voor elkaar, vriendelijkheid, verantwoordelijkheid, rechtvaardigheid en eerlijkheid werden mij ook bijgebracht op onze school. De leerkrachten leerden mij dus veel meer dan enkel de wijsheid uit de boeken. En daar ben ik hen en Sint-Paulus nog altijd dankbaar voor.

Tom Loeys
1992  Wetenschappelijke A
Docent aan de vakgroep data-analyse
Faculteit psychologische en pedagogische wetenschappen, UGent

In de Wetenschappelijke A kreeg ik de smaak voor de wiskunde pakken! Van Sint-Paulus zal mij altijd de gemoedelijke sfeer met aandacht voor iedereen bijblijven. De opstart van de Marathonstraat, met enkel het 5de en 6de jaar, ervoer ik als uniek.

Benjamin Rombaut
1996  Latijn-Wiskunde 8u
Directeur eerste graad Sint-Paulusinstituut Gent

 Sint-Paulus is voor mij een school die uitstekend voorbereidt op verdere studies in het hoger onderwijs. Dit gecombineerd met een geborgen sfeer zorgde ervoor dat ik me steeds goed voelde op deze school. Zo goed dat mijn keuze voor een job in het onderwijs (en dan nog op het Sint-Paulusinstituut) vlug was gemaakt. Met veel plezier kijk ik terug naar mijn eigen periode op de schoolbanken. Een prettige tijd die me een aantal vrienden voor het leven heeft opgeleverd.

Steven Vermeire
1995  Menswetenschappen
Regent Nederlands en aardrijkskunde op Sint-Paulus

De aangename sfeer, openheid en goed contact tussen leerlingen en leerkrachten op campus De Deyne zorgen voor blijvende, leuke herinneringen. Deze elementen hebben mij geholpen bij mijn uiteindelijke studie- en beroepskeuze!

Roger Cassenaer
1943  Wetenschappelijke A
ambtenaar NMBS Bewegingsdienst E (op pensioen)

 Tussen 1938 en 1943 beleefde ik door de oorlog en de Duitse bezetting woelige "Moderne Humaniora"-jaren.
Gelukkig was er in 1939 de opening van Sint-Paulus Patijntjestraat, maar reeds in 1941 werd de school omgevormd tot een Duits militair lazaret.
In 1 jaar tijd werd er vijf keer tussen de Van Monckhovenstraat, de Smidsestraat en de Patijntjestraat heen en weer verhuisd.Leerkrachten werden soms 1 of 2 dagen afgezonderd voor ondervragingen door de militaire overheid, soms was er controle tijdens de lesuren.

Christiaan Van Belleghem
Verzekeringsinspecteur (op pensioen)

Na goede resultaten te hebben behaald in het zesde leerjaar in een wijkschool, zonder dat ik hiervoor hoefde te "blokken", dachten mijn ouders dat ik het Sint-Paulusinstituut wel zou aankunnen. Ikzelf dacht dat ik er even goed door zou spartelen als voorheen maar dat was een grote vergissing. Ik was dus glansrijk gebuisd en ben naar een andere school gemoeten om mijn jaar over te doen. Maar van echt studeren kwam nooit veel in huis en op mijn zestiende ben ik gaan werken. Eerst bij de RTT (nu Belgacom) en vanaf mijn achtentwintigste in de verzekeringswereld, waar ik het tot verzekeringsinspecteur heb geschopt. Wie in dezelfde klas zat in het Sint-Paulusinstituut was een zekere Morbée Wilfried, beter gekend onder zijn latere artiestennaam: John Massis. Die plooide, zonder veel moeite, ijzeren staven in alle vormen. Hij trok met zijn tanden zware vrachtwagens voort en belette dat een (licht) vliegtuig kon opstijgen.
Ik vind het prettig dat één van mijn kleindochters leerling is in het Sint-Paulusinstituut en hoop dat zij er meer van terecht zal brengen dan ikzelf.

André Onderbeke
1962  Wetenschappelijke A
Algemeen Adviseur - Beheersorganisme voor de controle van de Betonproducten

Veel positieve herinneringen aan een school op "mensenmaat" met goede broeder- en lekenleraars, met veel aandacht voor de individuele leerling en met een evenwichtige schooldiscipline en confessionele beleving. Bijzondere herinneringen aan het schoolkoor, het schooltoneel, de vele sportactiviteiten en de groots opgezette turnfeesten die de school toen veel uitstraling gaven.

Harald Devos
1997  Latijn-Wiskunde
Onderzoeks-en ontwikkelingsingenieur bij Agilent Technologies  

Ik herinner me Sint-Paulus als een school waar iedereen welkom is. Geen eliteschool, maar wel een school met een degelijk onderwijsniveau. Mooie herinneringen heb ik aan de Rome-, Parijs-, Xanten-, speleologie-  en andere schoolreizen, vastenvoettochten, olympiades, muurklimmen, veldlopen en triatlons, de musical 'Het nijlpaard', enz.

Jacques Vandenbruaene
1963  Wetenschappelijke A
Leerkracht Nederlands, Engels en geschiedenis op Sint-Paulus (op rust)

De eerste keer dat ik van het Sint-Pietersstation met mijn ouders naar de school toestapte voor mijn inschrijving reed er nog een tram door de Boudewijnstraat, die stonk naar de frietkoten en de cafeetjes.
Ik kwam bij een broeder terecht met een Nederlands accent die ons wiskunde gaf.  De turnleraar werd "Haring" genoemd en het heeft een tijd geduurd vooraleer ik te weten kwam wat zijn echte naam was.
De turnzaal was boven onze klas (de 3de Wetenschappelijke) en we hoorden voortdurend het gebonk van de klassen die er turnles kregen.  Het middageten gebeurde in een eetzaal waar later twee klassen van de vijfdes werden ingericht.  Je kon er alleen soep en rare koffie krijgen. 
Ook leerlingen van de lagere school kwamen er eten.  Ik heb het eerste jaar daar gewrongen gezeten van jewelste.
Ook de speelplaats was overvol want er werd toen een nieuwe feestzaal gebouwd.  Die bouwwerken konden we volgen vanuit onze klas.  Alle werklieden spraken West-Vlaams zodat we ons erg thuis voelden.
Een polshorloge had toen nog niemand, maar geen nood, boven het balkon van het klooster hing een groot horloge.
Dat jaar was er ook een turnfeest en mijn ouders en familie kwamen toezien hoe we in het Sint-Paulusinstituut naast onze geest ook ons lichaam bekwaamden.
Een goede herinnering heb ik ook aan het zangkoor.  Iedere maand bestegen we het oksaal in de Sint-Pauluskerk. Van broeder Juliaan kregen we Russische les. Ik heb nog de handleiding liggen. Maar vanuit het Strop werd dat verboden want een communistische taal leren was uit den boze voor een goede katholiek, zeker in de tijd van de Koude Oorlog.

Peter Spooren
1972   Economische
Leerkracht lichamelijke opvoeding op Sint-Paulus (op rust)

De school gaf mij met haar destijds nog recent opgerichte economische afdeling een degelijke opleiding met de nodige realiteitszin. Daarnaast bood de school mij als leerling een hele waaier van parascolaire mogelijkheden, waarop ik met plezier terugblik: schoolkoor, schooltoneel, schooluitstappen en -reizen, bedrijfsbezoeken, cursussen dactylo en Latijn,...
Later kreeg ik de kans het grootste deel van mijn beroepsloopbaan in ons Sint-Paulusinstituut af te werken en te beëindigen.

Eric Van Beversluys
1975  Economische
Directeur BuSO De Triangel Lovendegem - buitengewoon onderwijs type 2 OV 1

De school in de Patijntjestraat was kleinschalig  (toen ongeveer 300 leerlingen) en was dè aangewezen school voor kinderen die uit de rand van Gent kwamen.
Door de kleinschaligheid werd iedereen goed opgevolgd.
Wat me altijd zal bijblijven zijn de lessen LO. Elke week was dit:  '... vandaag zijn er twee mogelijkheden: voetbal of activiteiten in de zaal...'.
Een aantal personen die er toen werkten zag ik tot voor kort soms nog wel eens terug, want beroepsmatig ben ik dan ook nog lange tijd onder de vleugels van de Broeders van Liefde gebleven.

Lisa Neyt
2011  Humane wetenschappen
2de jaar orthopedagogie en topsporter volleybal

De De Deynestraat was voor vier jaar naast het volleybalveld mijn vaste stek. Ik  kreeg een topsportstatuut toegekend door het volleyballen op hoog niveau en dat was ook voor Sint-Paulus nieuw. Maar de samenwerking verliep zeer vlot en ik kon altijd rekenen op alle steun van het hele team, waardoor school en topsport in mijn ogen perfect te combineren waren!

Marc De Pauw
1971  Economische
Bestuurder van vennootschappen (bij bedrijven zoals Alken Maes, Extensa, EuroMediaGroup, Henschel-Teleskop, Credibe,...)
Burgemeester van Destelbergen

Mijn herinnering aan Sint-Paulus:  Een betekenisvolle stap in mijn opleiding, waarbij vooral aandacht werd besteed aan een brede en algemene kennisoverdracht op tal van domeinen.  Daarenboven een school met een uitstekende sfeer, met tal van buitenschoolse activiteiten.  In het bijzonder, op dit laatste vlak, een zeer goede herinnering aan de Italiëreis voor de 6e-jaars.  Algemeen, een goede voorbereiding op zowel de verdere studies als op het komende beroepsleven.

Roger Ryckaert
1972  Economische
Directeur in de  Basisschool Sint-Paulus, Drongen (op rust)

Een school die élke leerling optimale onderwijskansen gaf.  Dit is het opvoedingsproject van de  Broeders van Liefde in de praktijk.
Voor de leerkrachten was je geen nummer. Iedereen telde mee.
Eerste kennismakingen met culturele activiteiten: toneel, film, de citytrips naar Parijs, Berlijn en Londen.

Yves Demaertelaere
1988  Economische
Professioneel bestuurder-sectorverantwoordelijke gewoon onderwijs
Algemeen directeur van het schoolbestuur Broeders van Liefde

Een aangenaam en boeiend scharniermoment in mijn leven waarbij klassieke lessen werden aangevuld met tal van activiteiten en excursies. Een toffe leer- en leefgemeenschap die bij mij zorgde voor een grote passie voor verdere studie en werk!

Luc Bockaert
1977  Wetenschappelijke A
Q-cel van de Dienst Bestuursondersteuning stad Gent

September 1971 stapte ik voor de eerste maal de poort binnen van het Sint-Paulusinstituut. Ik ging nu naar een school in de 'grote' stad, een mijlpaal in m'n leven. Ik herinner me nog goed de Japanse kerselaar die in de tuin van het kloostergebouw stond. Op de speelplaats krioelde het van medeleerlingen, een drukte van jewelste. Het was wel wat wennen.
Op het einde van het 3e jaar  koos ik voor de richting Wetenschappelijke A. Een zware richting, want véél wiskunde was inderdaad ons deel.
Een anekdote uit mijn Sint-Paulustijd die me altijd is bijgebleven: in het vierde jaar hadden we op woensdag 2 uur fysica bij broeder Arseen en daarna 2 uur wiskunde bij de heer Bartholomees. Op één van die woensdagen gingen we met de klas naar de Gentse Floraliën in het ICC. Ik kon met dhr. Van Melkebeke meerijden, samen met een andere leerling wiens voet in het gips zat. Door een misverstand hadden we niet door dat we op een bepaald uur terug op school moesten zijn. Blijkbaar waren we zo opgegaan in de bloemenpracht, dat we op zeker moment de groep kwijt waren.  We vonden niemand meer en hebben dan maar - een beetje in paniek - het secretariaat van de school opgebeld. En ja... niemand minder dan Broeder directeur is ons persoonlijk komen ophalen. Letterlijk vijf voor twaalf stapte ik terug de klas binnen, waar ik door mijnheer Bartholomees verwelkomd werd met de raak gekozen woorden "Ja, Bockaert, te lang de bloemetjes buitengezet?!"

Jan Nachtergaele
1976  Economische
Innovatieadviseur bij Innovatiecentrum Oost-Vlaanderen
Oud-leraar economie

Ik heb veel te danken aan Sint-Paulus en meer bepaald aan mijn oud-leraar economie Bert Loeys, later algemeen  directeur. Ik kreeg zelfs de kans om hem 2 jaar te vervangen als leraar economie. Ik bewaar warme herinneringen aan mijn humanioratijd en de 2 jaar als leerkracht. Ik leerde op Sint-Paulus niet alleen de zin en de waarde van het vak economie, maar ik kreeg er ook de kans om toneel te spelen en een aantal mooie schoolreizen te beleven naar Europese steden zoals Berlijn, Parijs, Londen en Amsterdam. Bedankt Sint-Paulus en felicitaties met je 75 jaren.

Luc De Meyer
1981  Wetenschappelijke A
Verantwoordelijk voor de interne auditafdeling Mercedes-Benz België

Aan mijn periode als leerling van Sint-Paulus hou ik alleen goede herinneringen over. Ik was - al zeg ik het zelf - een brave leerling, misschien zelfs iets te braaf. Iets wat een onvergetelijke indruk op mij heeft nagelaten was de groepsreis naar Berlijn in het voorlaatste jaar. Berlijn was dan een verdeelde stad, opgedeeld tussen een westers deel en een communistisch deel. Dit communistische deel had voor de inwoners erg veel weg van een openluchtgevangenis. Deze reis heeft me voor de rest van mijn leven doen begrijpen hoe belangrijk begrippen zoals persoonlijke vrijheid en vrijheid van meningsuiting wel zijn. Ik ben de laatste jaren herhaaldelijk terug geweest in Berlijn en het is vandaag echt een prachtige stad geworden.

Jacob Vermeulen
2006 Economie-moderne talen
Muzikant en componist in diverse projecten
Organisator van  het succesvolle 'Once upon a Festival' bij het Kasteel van Laarne
Eigen vereniging 'Serenai', die zich inzet voor de marketing en promotie van kunstenaars en kunstprojecten.

Mijn zus is twee jaar ouder en ging naar Don Bosco Zwijnaarde toen ik nog in het lager zat. Ik voelde me echter meteen veel meer aangetrokken tot Sint-Paulus De Deynestraat. De school vormde voor mij de ideale combinatie tussen een zekere kleinschaligheid met toch ook ruimte voor persoonlijke ambitie.
Broeder Jan, de leerlingenraad met zijn vele initiatieven, voetballen onder de middag met meneer Simoens, de Damiaanactie en later op de Marathon de minionderneming: heel veel goede herinneringen aan een leuke tijd!

Filip Dhaenens
1976  Economische
Stafmedewerker PBDKO (Pedagogische Begeleidingsdienst van het Katholiek Onderwijs, Guimardstraat Brussel)

Wat mij vooral bijgebleven is van zes jaar Sint-Paulusinstituut is de grote aandacht die men er had voor culturele vorming. Een aantal leraren leerden mij via culturele uitstappen in binnen- en buitenland, toneel- en filmvoorstellingen en een brede aandacht voor literatuur de wereld van kunst en cultuur te ontdekken. Ik ben die bevlogen leraren hiervoor nog steeds dankbaar.  

Krista Nerinckx
1997  Wetenschappen-wiskunde
Consulent Innovatiesteun bij Subsideaal
(schrijven subsidieaanvragen tot het verkrijgen van innovatiesteun, in opdracht van andere bedrijven).

Mijn middelbare school was voor mij de plaats om zelfstandig te leren werken.  Ik was een goede student en bereidde KO's, GO's en jaarwerken tot in de puntjes voor.  Goede herinneringen hou ik ook over aan de grote schoolfeesten, waar ik me kon uitleven in dans en muziek, en waarin iedereen van de school  - van BSO tot ASO, op of achter de scène - zijn plaatsje kreeg.  

Isabelle Vercruysse
1984  Wetenschappelijke B
Technisch directeur en kwaliteitsverantwoordelijke
Labo Milieu en Industriële Analyse, Kortrijk

Ik hou een heel mooie herinnering over aan de voorstellingen van "Ik heb een  droom van een school" en "Mobilee" in de secundaire school van Sint- Theresia. Daar werd het voor mij duidelijk dat door de samenwerking van vele mensen grote doelen konden worden bereikt. Maar ik hou ook zeer mooie herinneringen over aan mijn kleutertijd en lagere schooltijd op Sint-Theresia. De bosklas in het 6e leerjaar in Natoye was een topper van formaat!

Hendrik  "Rik" Van Landeghem
1974  Wetenschappelijke A
Onderwijsdirecteur voor de faculteit Burgerlijk ingenieur (Universiteit Gent)

De gebeurtenis die nogal wat opzien baarde, was de organisatie van de "100 dagen"- viering.  Hoewel de Sint- Paulusstudenten nogal als "braaf" werden beschouwd door de andere Gentse scholen,  bleek het thema "Hippies en 1968" toch van die aard om de school gedurende één dag eens goed op stelten te zetten.
Ook mijn deelname aan het schooltoneel "Mannenfabriek"  (over de belevenissen van nieuwe rekruten die hun legerdienst moeten aanvangen) was een memorabele episode. Ik was in het stuk de pineut: een schriele rekruut die uiteindelijk tijdens een drilscène gewond raakte door een overijverige sergeant.

Jos Van den Borre
1948 Wetenschappelijke A
Dirigent van het "Mannenkoor Sinte-Barbara", Heusden
Gepensioneerd muziekleraar Normaalschool "Crombeen, Gent" 
Stichter van de koren "Cantabile"en het meisjeskoor "Amabile"
Mede-oprichter van het "Jeugd- en Muziekorkest Oost-Vlaanderen"

Alhoewel wij dat niet tijdens onze schooltijd, doch pas later, beseften, heb ik een zeer goede herinnering aan een  kwalitatief hoogstaand onderwijs. De inzet van de leraars, destijds vrijwel allen Broeders van Liefde, was bewonderenswaardig.  De studies waren  - met o.m. slechts een vrije namiddag ('s zaterdags de ganse dag les) en studeren tot middernacht om tijdig klaar te geraken met het huiswerk voor de volgende dag - zeer zwaar. Bijvoorbeeld: het vak wiskunde was zo opgevat dat allen geacht werden ingenieursstudies te kunnen aanvatten.  Aan esthetica en kunst (literatuur uitgezonderd) werd wel  iets minder aandacht besteed, tenzij men tot de kleine groep zangers van het Sint-Pauluskoor van Broeder Terul behoorde.

Jef Demedts
Wetenschappelijke A
Medestichter van het N.T.G-Gent, acteur-regisseur, directeur van het N.T.G.
Eredocent van de Hogeschool Gent (Dep Drama)  
Stichter van de theater-vzw "Cour en Jardin".

SINT-PAULUS... daar ben ik naar school geweest, daar heb ik veel vrienden gekend, daar heb ik "geleerd", daar heb ik gelachen, daar ben ik gelukkig geweest,  daar ben ik stap voor stap "mens" geworden!
P.S. Daar heb ik ook toneel gespeeld!!!

Wilfried Van Beveren
1969  wetenschappelijke B
Docent aan de Hogeschool Gent, Departement Conservatorium,
Manager van de grote opnamestudio in de Bijloke.

Ik zal nooit de sfeer van Sint-Paulus vergeten, de sfeer van de Broeders van Liefde.
Aan de studenten werden steeds opnieuw kansen gegeven, zelfs na herhaaldelijk "struikelen".
De open sfeer en de tijd en ruimte voor open gesprek met de directie, zowel voor studenten als leraars, zal me voor altijd bij blijven en trof ik ook in geen enkele andere school aan.

Patrick Debrabandere  
1994 Menswetenschappen
Musicus
Meester in de Muziek, optie Muziekpedagogie, 1999
Meester in de Muziek, optie Koordirectie, 2001

 Wat ik nooit zal vergeten is hoe ik als "nieuwkomer",-  jawel, na een glorierijk rapport in december een switch van de Wetenschappelijke B naar de menswetenschappen - zeer hartelijk werd onthaald door zowel de leerkrachten als medeleerlingen! Ook de - toen al muzikale - mogelijkheden die over de middag werden gecreëerd waren een mooie stimulans naar persoonlijke ontwikkeling! 

Paul Goossens
1977  Economische
Leerkracht  in de basisschool Sint-Paulus, Drongen
gemeenteraadslid voor de CD&V in Gent
toneelauteur en acteur

Ik kwam pas in Sint-Paulus aan in "de hogere cyclus" maar dit bleek meteen een verademing. Voor mij was het duwtje dat ik in de rug kreeg om aan toneel te gaan doen cruciaal. Er ging een  nieuwe wereld open. Ik won er enorm aan zelfvertrouwen. Het was Bert Loeys die mij voorstelde om mee te doen in "De laatste rivier". Later volgden "Jeugdproces" en "De twaalf gezworenen". Heerlijke momenten. Boudewijn Vander Plaetse was eveneens een theaterfreak. Zijn verhalen werkten stimulerend. Had ik mij zonder die bijzondere momenten geëngageerd in onderwijs, politiek en theater? Ik denk het niet.

Raoul De Waele
1964  wetenschappelijke A
gepensioneerd departementshoofd K.H.B.O.

Ik vond dat het Sint-Paulusinstituut in de hogere cyclus een ruimdenkende school was, met aandacht voor kwaliteit (studie), initiatief (toneel, zang) en bewustmaking voor de politieke, sociale en economische leefwereld. Broeder Richard was een leraar die mij altijd zal bijblijven. Wij zijn nog altijd fier om van "Sint-Pol" te zijn.

Hadewijch Vermeire
2003  Menswetenschappen
Leerkracht muziek - katholieke godsdienst op Sint-Paulus

De richting humane wetenschappen was echt mijn ding. Ik herinner mij ook de gedrevenheid van de leerkrachten, in het bijzonder die van Eric Meganck en Jo Stevens.
Ik heb ook enkele goeie vrienden overgehouden aan mijn klasgenoten, waaronder Fien Van Damme, Jorne Ceuterick en Loes Carette. Ik heb ook genoten van extra activiteiten als Lea Gilmore, Odyssee, 100-dagen, integratiedag,...

Wendi Ostir
2003 Economie-Moderne talen
Leerkracht Zang, Koor, Woord, Drama en Toneel in Gent en Ninove
Regisseur bij Youngsters On Stage in Antwerpen
Freelance zangeres en actrice in Nederland en België

Deze school heeft mij gedurende zes jaar steeds de ruimte en het vertrouwen gegeven om mij artistiek te ontwikkelen (op een vrij podium, tijdens de musical 'Een Zus Van Niks Uit Nergens', sporadische zangopdrachten,...). Ik herinner me nog heel goed dat ik op het einde van het zesde jaar onverwachts de award voor creativiteit kreeg. Toen stond mijn besluit vast, hier moet ik iets mee doen!

Rosette Musschoot
1966  lagere cyclus moderne humaniora
Oud-leerkracht Sint-Paulus en voormalig directrice Loofblommestraat

Ik behoor tot de eerste lichting (1966) die in het Sint-Theresiainstituut het getuigschrift van de lagere cyclus Moderne Humaniora behaalde.  Dankzij de pianolessen op school bereikte ik via openbaar examen de Middelbare Graad; het zou later mijn voornaamste hobby blijven.  Bij gebrek aan de hogere cyclus aldaar volgde ik Industriële Wetenschappen in Mariagaard. 
In 1974 behaalde ik aan de Universiteit Gent het diploma van Licentiaat in de Wiskunde en kon meteen aan de slag in het Sint-Theresiainstituut, eerst als leraar wiskunde en later ook wetenschappelijk tekenen.  Op 1 januari 1994 werd ik er aangesteld als directeur.
Na de fusie met het Sint-Paulusinstituut combineerde ik de verantwoordelijkheid voor de vestiging Loofblomme met het stafmedewerkerschap voor de scholengemeenschap Stroming.
Het internaat op het Sint-Theresiainstituut heeft me gevormd in zelfstandigheid, doorzettings- en inlevingsvermogen, muzikaal en religieus bewustzijn.  Als leerling, leraar en directeur herinner ik me de kenmerkende familiale sfeer alsook het geëngageerd, ambitieus en kwaliteitsvol lerarenkorps.

Werner Van de Weghe
1989   Humane wetenschappen
Coördinator van Huize Triest - Gemeenschapshuis Tabor

 Ik had de gelukkigste jeugd die men zich kan inbeelden. Ik leerde leven en werken in de geest van de Broeders van Liefde. Hun spiritualiteit heeft me toen aangegrepen, daar in het Sint-Paulus internaat. Tot op heden geeft dit vorm aan mijn leven en werken.....

Helen De Cruz
1996 Economie-Moderne talen

In de zomer van 1996 zouden we afstuderen, en we waren ongeduldig. De jaarlijkse Griekenlandreis tijdens de paasvakantie voor de laatstejaarsstudenten zat er immers op, en dit kondigde voor ons het begin van de eindspurt aan. Sommigen onder ons zeiden zelfs openlijk dat we "op elkaar uitgekeken waren" - tijd voor een nieuwe periode in ons leven. 
De topografie van Sint-Theresia was integraal deel van ons leven: de roodbruine bakstenen architectuur, de kapel die onverbiddelijk het midden van de speelplaats innam, het afdak dat veel te klein leek (en zelfs leek te krimpen) telkens wanneer het regende, en het 'aquarium', waar het administratief personeel als een stel exotische vissen was gehuisvest. De leraarskamer leek op een film noir van de jaren 30-40, met een nevel van tabaksrook en de geur van koffie die je tegemoetkwamen wanneer je een woordenboek of puntenlijst moest halen. Buiten was er het snoepwinkeltje met het oude besje waarvan ik ondertussen de naam ben vergeten: door iedereen geliefd; voor amper 5 of 10 Belgische frank kon je een immense hoeveelheid cariës en calorieën kopen. De studiemeester kocht elke morgen broodjes voor wie zijn of haar lunch vergeten was. Hij trok wel een streng gezicht als je praatte tijdens de studie, of als je je in de winter in de toiletten verschool, maar iedereen wist dat hij veel te goedhartig was om ooit een strafstudie uit te delen, zoals hij soms dreigde. De leerkrachten boden ons ruimte om te praten, over onze plannen en dromen, over de voor- en nadelen van gemengd onderwijs (toen een heet hangijzer waar Sint-Theresia sneller de stap zette dan vele andere meisjesscholen), over de mogelijkheden en beperkingen van studiekeuzes.  
Wanneer je 18 bent, lijkt de wereld in stasis. Die vertrouwde omgeving wilden we maar al te graag ruilen voor het onbekende avontuur van verder studeren of een eerste job. Ondertussen is er zo veel veranderd. Stencils zijn intussen fotokopieën, en leraarskamers zijn nu niet langer doorrookt. Snoep volgt de marktprijs. Het politieke en economische landschap is drastisch veranderd. En wie nu zijn of haar lunch vergeet, kan niet langer rekenen op de studiemeester. 
Sint-Theresia was een plaats waar ik mijzelf durfde te zijn. De school bood veel ondersteuning voor wie wat extra wou doen: ondersteuning voor wie bij deelname aan poëziewedstrijden, dans, gymnastiek en zelfs taï chi-lessen, een lokaal werd ter beschikking gesteld aan ontluikend muzikaal talent. Dit gaf ons het vertrouwen om ambitieus te zijn: "neen" heb je sowieso, met wat durf kun je een "ja" krijgen. Ik kijk dan ook niet terug op mijn tijd in Sint-Theresia met nostalgie, maar beschouw de school als een excellente startbasis voor mijn verdere studies en carrière. 

Marjan Depaepe
1995  Wetenschappen-wiskunde (8u)
Leerkracht fysica en wiskunde op Sint-Paulus

Na een aantal jaar in de privé-sector gewerkt te hebben als ingenieur, ben ik overgestapt naar het onderwijs. Het enthousiasme van mijn leerkrachten fysica (Jacques De Saedeleir), wiskunde (Rosette Musschoot) en andere... van op Sint-Paulus zijn mij blijven achtervolgen, tot ik er uiteindelijk heb moeten aan toegeven  om  hun weg te volgen. Ik hoop aan mijn leerlingen hetzelfde te kunnen geven als datgene, wat ik heb mogen krijgen.

Willy Verstraete
1963  Wetenschappelijke A
Professor  Gent
Bio-ingenieur, Doctor in de biologische wetenschappen

Voor mij, als boerenzoon uit Beernem, waren de 3 jaar hoger middelbaar  in Gent DE  poort naar het doorstuderen en alles wat daarmee verder is mogelijk geworden. Mijn verhaal is een typisch voorbeeld van hoe het onderwijs na de 2e wereldoorlog echt democratisch is geworden in Vlaanderen. Ik heb niet enkel een ferme wetenschappelijke basis ontvangen, doch ook een dosis smaak voor kunst en cultuur. De opstap die Sint-Paulus en zijn lerarenkorps heeft mogelijk gemaakt, was zonder meer "bijzonder". Met veel dank.

Roeland Samson
1989  Wetenschappelijke A
voorzitter van het Departement Bio-ingenieurswetenschappen van de Universiteit Antwerpen.

Ik voelde me thuis in de gemoedelijke sfeer die Sint-Paulus uitstraalde, maar was ook blij met de stevige wetenschappelijke basis die we meekregen. Fier was ik toen we op het examen wiskunde in eerste kan dezelfde vraag kregen als op een toets in het zesde. Ik ben ook dankbaar voor de interesse voor kunst die door een enthousiaste leerkracht werd gezaaid en aangewakkerd, en waar ik ondertussen al veel van genoten heb. Diezelfde leerkracht zag in mij een onderwijzer, en zie...

Bart Loeys
1988 Wetenschappelijke A
Adjunct diensthoofd department Medische Genetica,
Universiteitskliniek Antwerpen
Professor aan de Universiteit Antwerpen

Sint-Paulus is de plaats waar de eerste kiem werd gelegd voor mijn huidige dagdagelijkse beroepsactiviteiten. De boeiende biologielessen over Gregor Mendel en zijn erfelijkheidswetten vormden de stimulans om geneeskunde te gaan studeren en uiteindelijk klinisch geneticus te worden.

Ray Jacobsen
2002  Wetenschappen-wiskunde(8u)
Scientific Researcher & Consultant / UGent - PhD candidate

Als Zweedse Belg was ik op Sint-Paulus niet alleen door klassieke en moderne talen begeesterd, maar ook door wiskunde, wetenschappen en vooral sport. Sint-Paulus heeft me op het einde van de humaniora weten te inspireren om te kiezen voor een wetenschappelijke, polyvalente opleiding met een brede vorming en veel aandacht voor onderzoek en innovatie, de basis van onze toekomstige welvaart.

Frank Schautteet
1991  Wetenschappelijke B
Deskundige Natuureducatie in het provinciaal domein Het Leen

Sint-Paulus gaf me niet alleen een goede basis die ik kon uitbouwen in mijn verdere studies. Ook wat ik op school meekreeg, en niet in de leerboeken te vinden was, komt goed van pas in mijn dagelijkse bezigheden. Een topherinnering  is een tentoonstelling  die we maakten met dhr. Willems en waarmee we de hoofdprijs wegkaapten op 'Flanders Technology International', de toenmalige hoogmis voor ICT.

Bert Loeys
1962  Wetenschappelijke A
Directeur Sint-Paulus humaniora 1992-2001

Een hoog studieniveau met aandacht voor de totale persoonlijkheidsvorming was kenmerkend voor mijn studietijd. "Hierbij werd de mens in nood niet vergeten"

Bavo Van Landeghem
1996  moderne talen-wetenschappen
Licentiaat in de Communicatiewetenschappen (2001) en Germaanse Talen (2014)
Zelfstandig copywriter Scriptorij (2004 - heden)

"Mijn favoriete uitspraak was toen 'we zien wel'. Vandaag: 'We zien wel'. 
Zoals je ziet, er is nog niets veranderd."

Francis Wyffels
2001  Wetenschappen-wiskunde(8u)
Doctor-assistent aan Universiteit Gent aan de vakgroep elektronica en informatiesystemen
Mede-oprichter en voorzitter van Dwengo VZW, verantwoordelijke voor onderwijsprojecten

Reeds vanaf het eerste middelbaar droomde ik ervan om robots te bouwen. Niet verwonderlijk koos ik in mijn laatste twee jaren op Sint-Paulus voor de richting wetenschappen-wiskunde als ideale voorbereiding op mijn latere ingenieursstudies. In tegenstelling tot wiskunde en wetenschappen waren talen voor mij geen evidentie. Dankzij de enthousiaste inzet van mijn leerkracht Engels, dhr. Iterbeke, leerde ik het belang van talen inzien. Iets wat me vandaag nog steeds te pas komt in tal van internationale onderzoeks- en onderwijsprojecten.

Frederik Dhaenens
2000  Latijn-moderne talen
Wetenschappelijk docent televisiestudies, populaire cultuur, media en diversiteit aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Ik herinner mij vooral de lessen Latijn en Antieke Cultuur - momenten waarop we leerden kritisch met cultuur om te gaan. Mijn doctoraat was misschien nooit tot stand gekomen, had ik niet in Sint-Paulus geleerd om teksten in de diepte te analyseren.

Luc Taerwe
1970  Wetenschappelijke A
Prodecaan  Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur aan de UGent

Gedurende mijn studies aan Sint-Paulus heb ik niet alleen de nodige kennis opgedaan om de opleiding burgerlijk bouwkundig ingenieur succesvol te doorlopen, maar heb ik ook in een open geest leren nadenken, hetgeen me de noodzakelijke basis geleverd heeft om later complexe problemen op een systematische manier te analyseren en tot een creatieve oplossing te komen.

Lucien Nevejans
1951  wetenschappelijke A
Onderdirecteur Kredietbank Gent (op rust)

 Sint-Paulus was  geen elitaire school. Het was een goede basis om het in het verdere leven waar te maken. Dank daarvoor.
En... daarom ben ik nog steeds lid van de Koninklijke Federatie van Oudleerlingenbonden van de Broeders van Liefde. 

Hugo Stevens
1970 
Journalist bij Het Volk en Het Laatste Nieuws,
Public Affairs en sponsoring NMBS op Corporate niveau (op pensioen)

Impressies van een '68-er
De rust van Sint-Paulus brokkelde af toen Leuven Vlaams en kort nadien Mei '68 het land op z'n kop zette. De golven van vernieuwing werden opgepikt door onze generatie die met ludieke protestacties het vaste patroon van gedegen opleiding en vooraf bepaalde studierichtingen in vraag stelde.
De school schrok van dit protest, maar behield soepel het vertrouwen in die rebelse jeugd die het allemaal 'anders' zou doen. Sint-Paulus, tot dan de "boerkesschool" die uitsluitend wiskundigen afleverde, opende z'n deuren voor nieuwe studierichtingen met economie (6 leerlingen studeerden af in 1970) als eerste in een lange reeks.

Wouter Maenhout
2006
Event Designer/Owner van Dazzle Events

De jaren op Sint Paulus waren niet alleen leerrijke jaren, maar vormden ook de basis tot vriendschappen die nog steeds zeer sterk zijn. Het was de tijd waarin ik de interesses ontdekte die aan de basis lagen van mijn verdere studies en de start van mijn eigen zaak. De vele deelnames aan het Damiaanweekend en de sfeer en activiteiten met de minionderneming zijn me het meest bijgebleven. 6 jaar lang hadden we een zeer hechte klasgroep die het goed deed met elkaar en met de leerkrachten. Zoals alle studenten konden we toen serieus klagen over de lessen, de leerkrachten en de school,  maar achteraf gezien was het een fantastische tijd waar ik met de glimlach op terug kijk.

Piet De Graeve
1980  wetenschappelijke A
Directeur Vrij Instituut voor Secundair Onderwijs Mariakerke & Gent

"Tijdens mijn schoolloopbaan op Sint-Paulus ging de wereld voor me open. Ik had er een zeer toffe tijd en legde er de basis voor mijn latere opleiding en jobs. Als gisteren herinner ik me de bijzondere klassfeer, vooral van de laatste jaren (met als apotheose de legendarische 100-dagen met live optreden van "Fuzztrate" in de eetzaal), de goede band met de leerkrachten (die blijft, ook na jaren afstuderen), de bezoeken aan enkele Europese hoofdsteden, de begeestering van onze monumentale Broeder directeur Adriaan Geilleit, en niet in het minst wat ik er allemaal leerde voor het leven. Ik ben er dankbaar voor."

Bert Van Daele
1996  Latijn-wiskunde (8u)
Stafmedewerker beleidsdossiers bij ACW Gent-Eeklo

Ik denk met veel plezier terug aan de zes jaar die ik doorbracht in de Patijntjestraat en de Marathonstraat. Wat me vooral bijbleef is de gemoedelijke sfeer die er heerste tussen leerkrachten en leerlingen en tussen leerlingen onderling. Die sfeer zorgde ervoor dat iedereen zichzelf kon zijn en zich kon ontplooien volgens zijn eigen mogelijkheden.

Michaël Van Dorpe
1976  Wetenschappelijke B
Directeur van het St.-Jozefsinstituut, handel en toerisme, te Brugge

 Met Sint-Paulus heb ik een verbondenheid die al 50 jaar oud is. Ik begon er op 5-jarige leeftijd in de "Oefenschool" in de De Deynestraat, ik deed de lagere cyclus van het secundair in de Patijntjestraat, de hogere cyclus in de De Deynestraat.
Na m'n hogere studies kon ik er starten als leraar aardrijkskunde. Het feit dat ik mocht lesgeven in de 3 vestigingsplaatsen heb ik altijd als boeiend ervaren.
In 1999 verliet ik de school om directeur te worden in Brugge.

Wim Vanhelleputte
1990  wetenschappelijke A
CEO (directeur generaal) van MTN Ivoorkust (West Afrika), de grootste telecom-operator in het land

Ik was een « Sint-Poller » van 1984 tot 1990 in de Patijntjestraat en heb gedurende 6 jaar een ongelofelijk mooie tijd gekend. Ik heb er hechte vriendschappen kunnen opbouwen waarvan er enkele tot op vandaag, bijna 25 jaar later, nog steeds onverminderd stand houden, over tijd en grenzen heen.  De mooiste herinneringen zijn die van de vroege jaren: tweede en derde middelbaar, wanneer alles nog wat minder ernstig was en er meer tijd en energie was voor spel en kwajongensstreken. Ik ben ook heel blij gedurende meerdere leerjaren les gekregen te hebben van enkele uitzonderlijke leerkrachten zoals Jo Stevens (geschiedenis), Gerard Iterbeke (Engels) en Boudewijn Vander Plaetse (Nederlands); om er maar enkele bij naam te noemen. Leraren die elk op hun unieke manier een heel diepe indruk op me gemaakt hebben.

Rita Verkerken
1960 snit en naad           
Leerkracht Nederlands - Engels op Sint-Paulus (op pensioen)

31 jaar van mijn leven heeft de school Sint-Theresia en later Sint-Paulus, mij gekneed en gebakken tot wat ik nog altijd ben. Hopelijk heb ik door mijn onvoorwaardelijk engagement als leerkracht mijn school en mijn leerlingen ook een beetje mee vorm gegeven.
Dank u, directies, collega's, leerlingen... Het was de allermooiste tijd van mijn leven!

Didier De Vreese
1970  Wetenschappelijke A
Leerkracht Nederlands op Sint-Paulus (op rust)

Sint-Paulus als een rode draad door mijn  leven!
In 1959 lieten mijn ouders me inschrijven in het 2e leerjaar van de Smidsestraat.
In 1964 startte ik in het middelbaar op de Patijntjestraat, in de wetenschappelijke A, die toen als de zwaarste richting gold. Vooral  voor het vak wiskunde heb ik dat  aan den lijve kunnen ondervinden.
In 1974, na mijn studies Germaanse talen aan de UGent, kwam ik er terug, nu als leerkracht Nederlands en Engels, eerst in de Patijntjestraat en later op de campus van de "groten" in de Marathonstraat. Hier ben ik tot 2012 blijven lesgeven.
Een bijgebleven anekdote:
Toen ik in 1974 als pas afgestudeerde germanist kwam solliciteren bij Broeder Adriaan Geilleit, mij kennende van vroeger als een beetje te stil en te bescheiden, maakte hij volgende bedenking: "Denkt u werkelijk les te geven, mijnheer De Vreese?"
Mijn antwoord?  Ik hield het 38 jaar vol, en met heel veel voldoening!

Melissa Rogiers
2002  Wetenschappen-wiskunde (6u)
Leerkracht wiskunde-techniek in Sint-Paulus

Op Sint-Paulus evolueerde ik van schuchter meisje tot een zelfstandige jongvolwassene. Naast kennis leerde ik heel veel over vriendschap, vertrouwen en respect. Tijdens de lessen ontdekte ik dat ik liever voor de klas stond dan achteraan, mede geïnspireerd door mijn toenmalige leerkrachten.  Lesgeven werd daar mijn missie, een doel dat werd bereikt. En waar beter dan op de school waar ik opgroeide?

Katrien Meulenyzer
1997  Menswetenschappen
Internaatsbeheerder Sint-Paulus

Als een van de eerste meisjes studeerde ik af in de (toen nog) Menswetenschappen in campus De Deynestraat en ik hou aan mijn schooltijd niets dan goede herinneringen over.
Al was die keer dat Filip Vleeshouwers (toen nog prefect) mij op zijn bureau riep en zei dat ik de kop van de slang uit de klas was, misschien wat minder positief. Zo zie je maar: goede stropers worden later de beste boswachters.

Nancy Vandaele                             
1992  Wetenschappelijke B 
Ambtenaar Financiën, Eerst-Aanwezend inspecteur

Een heel mooie tijd, boeiende lessen en veel toffe leerkrachten.
Na een innemende Rusland-presentatie verkozen wij plots Moskou/St.-Petersburg boven de Griekse cultuur.  De leerkrachten hadden echter nog te veel angst om zich achter het pas gevallen 'ijzeren gordijn' te wagen.  De klas van '92 is dan maar thuis gebleven....

Willy De Meyer
1953 lagere cyclus
Director of Research en Development voor verschillende productiebedrijven(op rust)

Mijn eerste schooljaren verliepen in de lagere school van Drongen. Voor de humaniora was ik verplicht om in 1950 over te stappen naar de "grote" school in Gent. De keuze viel op het Sint-Paulusinstituut. Mijn eerste contact met Broeder Reinfried verliep nogal stroef, maar aangezien mijn percentage (94%) in de lagere school zeer goed was, besloot hij mij toe te laten tot het ingangsexamen. Ik slaagde voor de proef en kwam er zelfs als eerstgerangschikte uit. Ja, in die jaren kwam men niet zomaar binnen bij de Broeders van Liefde. 

Broeder Tertuul, mijnheer Firmin Mestdagh, met als lovende bijnaam "the teacher", en Broeder Leopold waren drie uitstekende leraren aan wie ik de beste herinneringen bewaar. Boeiende lessen, onvergetelijke jaren, die voor mij echter tot de lagere cyclus beperkt bleven.

Inderdaad, want na drie jaren heb ik Sint-Paulus verlaten om de voorbereidende afdeling voor technisch ingenieur te volgen en  aldus een jaar uit te sparen. Zo gebeurde het meer in die tijd, maar ondanks dat heeft Sint-Paulus bij mij een onuitwisbare stempel nagelaten. Ik ben er nog steeds van overtuigd dat ik de rest van mijn studies, examenprestaties en beroepsloopbaan te danken heb aan de werkkracht en het zelfvertrouwen die ik daar heb kunnen opbouwen.

Patrick Lafontaine                                                                                                                       
1970  Wetenschappelijke A
Burgerlijk Elektrotechnisch Ingenieur
Projectleider automatisatie van twee metrolijnen in Brussel.

Kiezen voor Sint-Paulus in de Patijntjestraat lag voor de hand om diverse redenen:Ik had de lagere school gevolgd in de Smidstraat.
We woonden vlakbij, in de Sportstraat.Veel van mijn lagere-schoolvrienden gingen ook verder studeren aan Sint-Paulus.
Mijn persoonlijke interesse ging uit naar moderne talen, exacte wetenschappen en wiskunde.
De school beviel me: vrij kleinschalig en gemoedelijk, goede leraars die mijn interesse wisten te wekken en die bereid waren om na de les nog wat extra te vertellen. Ik wou soms wat meer weten dan wat er bijvoorbeeld normaal in de lessen Engels en Fysica werd gegeven. De leraars waren graag bereid om er voor mij en nog enkele anderen iets bij te doen: bijv. een extra fysica-experiment, of een mooi stukje Engelse literatuur. Verder steunden ze ook mijn initiatieven: al van in het 1ste middelbaar wou ik een foto- en filmclub oprichten. Mijn titularis heeft me toen op alle manieren geholpen: een lokaal met apparatuur en alles erop en eraan, en zelfs een professionele fotograaf die ons les kwam geven over hoe we goede foto's konden nemen, ontwikkelen, uitvergroten,... Het werd een groot succes. Ik mocht lidgeld vragen en daarmee werden dan de nodige chemicaliën, film, fotopapier etc. gekocht. Verder mochten we ook films huren en na de lesuren vertonen voor de leden van de foto- en filmclub. Een vriend van mij had literaire aanleg; hij mocht een vervolgroman uitgeven die op de stencilmachine van de school werd gedrukt. Hij schreef spannende James Bond-achtige verhalen die echt goed in elkaar zaten.

Geert Vroman
1982
Onafhankelijk agent voor Bank Delen

Ik vond Sint-Paulus een inspirerende omgeving. Zoals steeds wordt een instelling vooral gedragen door gemotiveerde mensen, in jullie geval dus directie en leerkrachten.  Dankzij mijn leraar economie Bert Loeys zette ik de stap naar universitaire studies.

Sam Loeys
1996 Latijn-moderne talen
Senior Category manager Coca-Cola Enterprises Belgium

"Ik bewaar uitstekende herinneringen aan de enorme gedrevenheid en passie van de leerkrachten Latijn en Frans. De lesuren van P. Van der Haeghen en R. Bracke waren uiterst genietbare 'klassieke' tragedies, meer dan vijftien jaar later kan ik de Catalinarische redevoering nog altijd reciteren. De geestdrift van de romanisten heeft een onmiskenbare positieve impact gehad op mijn latere studiekeuze en professionele ontwikkeling."

Karel Everaert
1981  Wetenschappelijke B
Professor  Functionele Urologie, UZ-Gent

Mijn beste herinnering was de individuele aanpak van meerdere leraren die mijn interesse voor filosofie, psychologie en wetenschappen hebben gewekt. Het resultaat was mijn keuze voor geneeskunde; nog geen minuut spijt gehad!  Ook een toen toch ongeziene tolerantie voor pluralisme (van godsdiensten tot atheïsme) zijn mij bijgebleven.

Geert Stadeus
1983  Economische
Hoofdredacteur Snoecks.
Medewerker voor De Rechtvaardige Rechters en De Slimste Mens Ter Wereld.
Schrijver

Aan mijn dagen op Sint-Paulus heb ik heel goede herinneringen overgehouden. Het was een mooie tijd. Ik kwam er boeiende lesgevers tegen ook. Schrijven kon ik al, maar Boudewijn Vander Plaetse heeft mij leren lezen.

Rik D'hollander
1982 Economische
Leerkracht economie op Sint-Paulus

 Sint-Paulus maakt sinds september 1976 nagenoeg onafgebroken deel uit van mijn leven. De school bereidde me niet enkel voor op mijn toekomst maar was ook mijn toekomst. Het bijzonderste moment was de dag dat ik transformeerde van (oud-)leerling naar leerkracht.

Koen Van Thienen
1981  Wetenschappelijke A
Zaakvoerder Kunsthandel

Het Sint-Paulusinstituut was voor mij een stevige vorming tot volwassene, zowel op cognitief als affectief en sociaal-emotioneel vlak. Ik heb zeer goede herinneringen aan mijn middelbareschooltijd in "Sint-Pol" Patijntjestraat.  Van de vorming, waarden en kennis die de directie en leerkrachten mij toen hebben meegegeven pluk ik nog altijd de vruchten.