Overstappen naar een andere studierichting - Sint-Paulus Gent

Overstappen naar een andere studierichting

Overstappen naar een andere studierichting in de tweede of derde graad, kan dat?

Ja, dat kan, maar het is niet vanzelfsprekend. Voor sommige overgangen zul je een inhaalbeweging moeten maken via een instapcursus en/of zelfstudie.

Er kan je gevraagd worden om een test af te leggen. Wat je op de evaluatie daarvan scoort, geeft meteen aan of je op de goede weg bent.

Meer informatie vind je hieronder.

- Brochures seminaries 5de jaar

- Brochures seminaries 6de jaar 

- Inhaalbeweging Duits voor leerlingen die geen Duits hebben gehad in het vierde jaar

Inhaalbeweging Duits voor leerlingen die geen Duits hebben gehad in het vijfde jaar

- Inhaalbeweging/Instapcursus bij overgang naar Humane Wetenschappen

Inhaalbewegingen voor vak economie