Planet Watch - Project Wetenschappen en Techniek - Sint-Paulus Gent

25/11/2016 09:04Planet Watch - Project Wetenschappen en Techniek

In een eerste project voerden de leerlingen Project Wetneschappen en Techniek een onderzoek naar de luchtkwaliteit in de buurt van de school. Dit in samenwerking met RVO - Society en PlanetWatch.


Ons onderzoek: bladeren verzamelen van de Es en de Esdoorn aan de rand van de Blaarmeersen, de correcte locatie van de bomen bepalen a.d.h.v. een offline gps-App, uit de bladeren stalen nemen, petriplaten met voedingsbodems klaarmaken, de stalen steriel in de petriplaten aanbrengen en dan.... wachten!

Hoe zo, wachten?

Ja, wist je dat er aan de onderkant van de bladeren van de Es en de Esdoorn sporen zitten van roze gisten en dat de mate waarin die sporen tot ontwikkeling komen ons een indicatie kunnen geven over de kwaliteit van de lucht?


Na tien dagen konden we aan het telwerk beginnen: elk hoopje gistcellen is een kolonie en zo telden we er in sommige platen wel meer dan honderd!

Dus, de luchtkwaliteit in onze schoolomgeving is goed, horen we je al vragen.....
Bekijk onze resultaten op de site van PlanetWatch 

The Planet Savers
Waleed, Abderrazzaq, Henri, Ralph, Senne, Mathis, João, Ben, Daan, Kledis, Pepijn, Milo, Francisco en Raven

Door dit onderzoek te voeren i.s.m. RVO doen we mee aan een wedstrijd waarbij we een mooie prijs kunnen winnen...

Categorie: Schooljaar 2016-2017