Project artistieke vorming - Sint-Paulus Gent

Project artistieke vorming

In het project Artistieke vorming wordt je creativiteit gestimuleerd door je on­der te dompelen in 4 grote onderdelen van kunst: muziek, dans, beeld en me­dia. We trachten je blik te verruimen en je aan te zetten tot creatief denken. De klemtoon ligt vooral op zelf CREË­REN en DOEN! Je zal verbanden leren leggen tussen verschillende artistieke talen en op die manier een zo breed mogelijke waaier aan kunstvormen ontdekken. Je leert je op een creatieve manier uitdrukken en ontplooien.

Bv. Beeld: stencil art, graffiti...; Me­dia: fotografie, multimedia, stop moti­on...; Muziek: soundscapes, nummers bewerken, podcast maken... Dans: muzikale bouwstenen vertalen in bewe­ging, beeld omzetten in