Project Learning Tools - Sint-Paulus Gent

Project Learning Tools

'Tools' met de klemtoon op 'Learning' - 1 lesuur per week gedurende een half schooljaar.

We willen op een praktische manier en met veel tips een goede studieme­thode aanreiken. Onderwerpen die zeker aan bod komen, zijn: je boeken­tas organiseren, studiehoekje thuis in­richten, een planning maken, leerstof in een schema gieten,...

'Learning' met de klemtoon op 'Tools' - 1 lesuur per week gedurende een half schooljaar.

Je kan er niet omheen: ICT en digitale media zijn overal aanwezig. In dit luik van het project 'Learning Tools' willen we je via praktische 'tips & tricks' de ICT-vaardigheden aanleren die van pas komen bij het maken van taken, groepswerken en andere opdrachten. Hierbij vinden we het ook belangrijk dat je vlot leert typen. Met deze pro­jectlessen willen we je alvast op weg helpen in je digitale schoolcarrière.