Project Sport en bewegingsopvoeding - Sint-Paulus Gent

Project Sport en bewegingsopvoeding

Sporten die in de eerste graad niet in de gewone lessen L.O. aan bod ko­men, zoals hockey, tafeltennis, rugby, freerunning, circustechnieken, atletiekmeerkamp, honkbal... worden in dit project aan­geboden.

Daarnaast is er ook aandacht voor en­kele theoretische gezondheidsthema's als rugscholing, fiets­veiligheid, tabakspre­ventie...
We nemen ook een fitheidstest af en werken een project uit om samen te sporten met kinderen met een beperking.