Project Taal en communicatie - Sint-Paulus Gent

Project Taal en communicatie

Via het nieuws, boeken, poëzie, mu­ziek, strips, enz... kan je aan de groep laten zien wie jij bent, wat jij belang­rijk vindt, wat jou raakt, wat je blij of kwaad maakt.

Allerlei spelvormen, expressie- en theateroefeningen, zullen jou hel­pen om te onderzoeken wat jij wilt vertellen aan de wereld, hoe je je boodschap kracht kan bijzetten en op welke manieren je je boodschap kan overbrengen.