Project Technologics - Sint-Paulus Gent

Project Technologics

In dit project maken we kennis met in­formatietechnologie. Dat is de techno­logie die er voor zorgt dat informatie verwerkt wordt.
Hoe komt het dat het lampje in de koelkast brandt als we ze openen?
Waarom blokkeert de lift als er te veel mensen in zitten?
We zullen zien dat de meeste tech­nologie steunt op poorten. We bekij­ken de belangrijkste verschillen in die poorten die maken dat informatie in een computer, wasmachine, koelkast, lift,... wordt verwerkt. Ze zijn de werk­paarden van een elektronische sturing.
We leren die schakelingen nabouwen vanuit wiskundige logica. Want wist je dat wiskunde aan de basis ligt van elektronische sturingen? En wie weet ontwerpen we wel nieuwe sturingen!