Schoolreglement - Sint-Paulus Gent

Schoolreglement

Klik hier om het Schoolreglement te downloaden in PDF-formaat.

Voor het gewoon voltijds secundair onderwijs heeft de Vlaamse regering op 13 maart 1991 de rechtspositie van de leerling vastgelegd. Het schoolbestuur kreeg de opdracht om, in overleg met haar schoolraad, voor elk van haar scholen een schoolreglement op te stellen waarin de rechten en de plichten van elke leerling worden bepaald.