Voorinschrijving Broers en zussen - Sint-Paulus Gent

Voorinschrijving Broers en zussen

Het Decreet betreffende het inschrijvingsrecht bepaalt dat de school in het eerste jaar van de eerste graad een voorrangsperiode voorziet voor de inschrijving van broers en zussen van reeds ingeschreven leerlingen.

Volgens dit decreet werd vastgelegd dat deze periode loopt van de eerste tot en met de laatste schooldag van februari. Dit schooljaar is dat dus van woensdag 1 tot en met dinsdag 28 februari 2017. 

Deze voorrangsperiode zorgt ervoor dat broers en zussen van leerlingen die reeds zijn ingeschreven voorrang krijgen op 'buitenstaanders'. Dit geldt weliswaar enkel voor inschrijvingen in het eerste leerjaar van de eerste graad. Het kan immers gebeuren dat de capaciteit overschreden wordt en dat kandidaat-leerlingen - eventueel dus ook broers en zussen van reeds aanwezige leerlingen - moeten geweigerd worden.

Wenst u van deze voorrangsregeling gebruik te maken, gelieve dan onderstaand formulier in te vullen voor eind februari.

De school zal dan contact met u opnemen.

Gegevens ouder:
Aanspreektitel: * Dhr.
Mevr.
Naam: *
Voornaam: *
Tel. / Gsm: *
E-mailadres ouder: *
Ouder van:
Naam Leerling: *
Voornaam Leerling: *
Klas Leerling: *
Campus: * EDD
LBL
MAR
PAT