Waarom kiezen voor humane wetenschappen in de tweede en derde graad? - Sint-Paulus Gent

Waarom kiezen voor humane wetenschappen in de tweede en derde graad?

Profiel van de studierichting

Heb je interesse om de mens en de maatschappij te bestuderen dan is deze richting misschien wel iets voor jou!  

Welke vakken krijg je?

In de vakken gedrags- en cultuurwetenschappen (5 of 6 lesuren per week) ga je op een wetenschappelijke en kritische manier de realiteit verkennen.

In het vak gedragswetenschappen staat het gedrag van de mens als individu en in groep centraal. In het derde jaar Humane wetenschappen wordt de levensloop van de mens bestudeerd met veel aandacht voor groei en ontwikkeling in elke levensfase. In het vierde jaar gaat de aandacht naar de confrontatie met de buitenwereld, naar waarneming en interactie, gedrag, relaties en organisaties. De eigenheid van elk individu en diversiteit in de samenleving vormen de rode draad doorheen de derde graad.

In het vak cultuurwetenschappen worden verschillende cultuurverschijnselen bestudeerd als uitdrukking van mens en maatschappij. De volgende maatschappelijke velden komen aan bod: het culturele veld, het economische en sociale veld, het politieke en gerechtelijke veld en de filosofie. Ook het functioneren van de media nemen wij onder de loep, net zoals de relatie tussen kunst en maatschappij.

Welke vaardigheden scherpen we aan?

De lessen beperken zich niet enkel tot kennisoverdracht maar je gaat ook zelf op onderzoek en je leert kritisch omgaan met verschillende bronnen van informatie. We stimuleren dan ook zelfstandig werk om dit onderzoek tot een goed einde te brengen. We verwachten dat je op een actieve manier deelneemt aan het lesgebeuren en dat je openstaat om samen te werken met anderen. Om dit alles te doen slagen gaan we natuurlijk ook je ICT-vaardigheden wat aanscherpen.

Aangezien de maatschappij voortdurend in beweging is, verwachten van jou ook inspanningen om de actualiteit te volgen. Zelf laten we jullie ook proeven van de talrijke organisaties binnen dit studiedomein door het organiseren van een tweedaagse Humane wetenschappen in elk studiejaar.

Naar het hoger onderwijs?

Als afgestudeerde in de humane wetenschappen kan je verschillende richtingen aanvatten in het hoger onderwijs. Onze leerlingen stromen door naar universitaire studierichtingen (o.a. psychologie, pedagogie, sociologie, rechten, communicatiewetenschappen, criminologie,...) en naar verschillende richtingen aan de hogeschool (o.a. ergotherapie, orthopedagogie, sociaal werk, onderwijs, kunstopleiding, verpleegkunde,...)

Meer uitleg over de specifieke vakinhouden in elk jaar vind je terug in onze deze brochure.

 

SINT-PAULUS GENT "AL MEER DAN 20 JAAR EXPERT IN DE HUMANE WETENSCHAPPEN"