Waarom kiezen voor humane wetenschappen in de tweede en derde graad? - Sint-Paulus Gent

Waarom kiezen voor humane wetenschappen in de tweede en derde graad?

Kan deze opleiding mij boeien?

Ja, als je door de schone schijn van de wereld heen wil kijken. Je bent gezond nieuwsgierig naar wat gebeurt in de samenleving op sociaal en cultureel vlak. Je kan zowel zelfstandig als in groep werken.

In welke vakken vind ik de Humane Wetenschappen terug?

a) In gedragswetenschappen
Hoe ontwikkelt een mens zich van min 9 maand tot plus 99 jaar? Hoe gaan mensen om met zichzelf, met anderen, met twee, in kleinere en in grotere groepen, in een samenleving?

b) In cultuurwetenschappen
Je houdt pakweg een popconcert of een “reality show” tegen de achtergrond van de leefwereld waaruit ze voortkomen. Je leert ook hoe andere culturen nu functioneren en hoe onze samenleving dat vroeger deed.

Aan Humane Wetenschappen beginnen in het vierde of in het vijfde jaar, kan dat?

Ja, bij de start van zowel het eerste als het tweede semester. Om goed mee te kunnen volg je eerst een verplichte instapcursus gedrags- en cultuurwetenschappen. Wat je op de evaluatie daarvan scoort, maakt meteen een flink stuk van je dagelijks werk uit. 

Wat kan ik na Humane Wetenschappen studeren?

Alle richtingen staan voor je open. Wat jij kan en wil doen, wat jou boeit geeft de doorslag.

De meest evidente keuze gaat naar die opleidingen aan hogeschool en universiteit die in het verlengde liggen van wat je in je middelbare opleiding volgde. Die opleidingen en je waarschijnlijke beroepskeuze leiden vooral naar de sociale, educatieve, artistieke, paramedische en economische sector.

Maar er kan nog meer. Spreek er in je zesde jaar zeker je leerkrachten en het CLB over aan. Vraag hen gerust een precies advies voor jou persoonlijk.

Terug naar het overzicht