Wat zijn seminaries in de derde graad? - Sint-Paulus Gent

Wat zijn seminaries in de derde graad?

Je zal later echt zelfstandig moeten studeren en werken. Daarom begin je daarmee al in het secundair onderwijs. Je kunt nog op andere plekken leren dan in een schoolgebouw en met andere mensen dan met wie je in de klas zit. Dus kijk je tijdens de seminaries over het muurtje van de lesprogramma's en maak je ook kennis met mensen van een andere campus.

Op het einde van het vierde én van het vijfde jaar stel je uit een aanbod van zes seminaries de top drie van je favoriete seminaries samen. Die keuze wordt overlegd met je ouders en de klassenraad.Het seminarie dat je uiteindelijk krijgt toegewezen -meestal is dat het seminarie van je eerste keuze-volg je dan tijdens het eerste semester van het volgende schooljaar. Op dezelfde manier maak je in december een keuze voor het seminarie in het tweede semester.

Wat mag je zoal verwachten? Er zijn aantal domeinen: economie, stem, kunst, taal en cultuur, maatschappij, sport... In elk van die domeinen worden verschillende modules ingericht, bijvoorbeeld biotechnologisch en chemisch experimenteren (Stem), Kuieren door het recht (Economie), Mediawijsheid (Maatschappij)...

In totaal kan je 4 van de aangeboden 24 modules volgen in de loop van je derde graad.

Seminaries vormen een deel van je opleiding en dus evalueren we ze ook.

Je kan de brochures via onderstaande links raadplegen: