Woordje van de voorzitter - Sint-Paulus Gent

Woordje van de voorzitter

Beste ouders

Lid zijn van het oudercomité heeft zo zijn voordelen.

Ouders die lid zijn van een oudercomité beseffen het belang van participatie in de school. Een grotere betrokkenheid van ouders bij de school biedt voordelen:

1. Door actief lid te zijn van het oudercomité of door mee te helpen aan activiteiten van het oudercomité, komt de ouder in het secundair onderwijs meer in contact met andere ouders. Het is gewoon goed om eens van een andere ouder te horen met welke probleempjes hun jonge tiener bij de grote overgang naar het secundair onderwijs te maken heeft. Door de grotere betrokkenheid krijgt men steun van soortgenoten. En bovendien is de kans groot dat men een nieuwe vriendenkring opbouwt.

2. Betrokken ouders vormen ontegensprekelijk de brug tussen de school en het gezin. De directie is steeds benieuwd naar de mening van ieder betrokken ouder als het gaat over thema's rond het onderwijs- en opvoedingproject van de school.

3. Ouders zijn samen met leerkrachten voortdurend bezig met de opvoeding en ontwikkeling van de kinderen. Als leerkrachten daadwerkelijk voelen dat zij door de ouders in hun project worden ondersteund dan komt dit de werking van de school ten goede.

4. Wanneer ouders betrokken zijn bij de school en voldoende informatie krijgen, geeft dit hen een goed beeld van het reilen en zeilen op school. Omdat zij weten wat er op school gebeurt, kunnen ze hun kinderen thuis beter ondersteunen en begeleiden.

In de werking van het oudercomité van Sint-Paulus krijgt iedere ouder de kans om zich in te zetten volgens zijn of haar mogelijkheden.

U kan zich opgeven als lid en woont een 4-tal algemene vergaderingen bij. Bent u meer een organisator van activiteiten dan bent u welkom in één van onze werkgroepen. Tenslotte kan u als helpende hand meehelpen aan onze activiteiten. 

Met vriendelijke groeten

Karin Thierry, voorzitter