Zuiddag 16 februari 2017 - Sint-Paulus Gent

31/01/2017 15:38Zuiddag 16 februari 2017

Donderdag 16 februari 2017 zal er op campus EDD een heus FESTIVAL plaatsvinden ter gelegenheid van de Zuidactie 2017.

Met de actie ‘Epilepsie, meer nie!' vraagt Fracarita Belgium aandacht voor het lot van jongeren met epilepsie in Afrika. Met het ingezamelde geld wil men een epilepsiefonds oprichten om te kunnen voorzien in medicatie en opvolging. Een deel van het geld zal uiteraard ook naar degelijke vorming gaan.

Bovendien zal iedere klasgroep zijn steentje bijdragen door een kleinere of groter actie op touw te zetten.

Om het geheel te vervolledigen zullen workshops zoals dans, expressie, 2de handsmarkt enz. doorgaan.

Categorie: Schooljaar 2016-2017